Jitka Seidlová

masáže, přírodní kosmetika

prezentace

prezentace

2015
Vždy mě zajímala oblast zdraví, krásy a prevence.

Odtud byl již jen krůček k masážím, aromaterapii a přírodní kosmetice.
Masáž vnímám, jako úžasný a přitom jednoduchý způsob k uchování zdraví, krásy, harmonie.

Problémům je vždy lépe předcházet než řešit důsledky!
masážní lehátko
masážní lehátko

Kontaktní telefon:

728 058 411
Historie masáží
Známý řecký filozof Epikúros velmi výrazně vystihl nejzákladnější podstatu lidského bytí.
Není jím ani bohatství ani žádný jiný materiální požitek, ale tělesné a duševní zdraví.
Každý člověk by měl svoje citlivé tělo chránit a pečovat o něj. Jedním z možných způsobů, jak udržet svoji tělesnou schránku ve svěží duševní a fyzické kondici, je absolvování různých druhů rekondičních a relaxačních masáží.

Samotný termín "masáž" je řeckého původu (massó = mačkat, hníst), obdobná slova se objevují i v ostatních indoevropských jazycích.

Nejstarší zmínky o masáži jako léčebném prostředku pocházejí z oblasti Mezopotámie, z Egypta a Číny.
Svědčí o tom četné archeologické nálezy s vyobrazením masážních technik, např. na úlomcích výrobků
z pálené hlíny,či na alabastrové váze z doby Asyrské říše (2. pol. 3. tisíciletí př. n. l.).
Z Egypta pocházejí první písemné zprávy o masáži jako léčebném prostředku v tzv. "Ebersově papyru" (5000 l. př. n. l.), nebo Homérův Epos "Odysea" nalezený ve starověkém Řecku.

Za otce evropské medicíny je považován řecký lékař Hyppokratés, který znal masáž i její účinky.
Řekové byli první, kteří začali masáž spojovat s gymnastickým cvičením a používali ji sportovci (1. olympiáda 776 př.n.l.)
Od Řeků převzali masáž Římané díky původem řeckému lékaři Asklépiadésovi (1. st. př.n.l.), který přesídlil do Říma. Rozlišoval již několik druhů masáží a zavedl masážní hmat "chvění". Masáží se zabývali i další významní římští lékaři - Celsus (1. st. n. l.) a Galénos (2.st. n.l.).
V římské říši bylo používání masáží poměrně časté. Masérské služby byly poskytovány v thermách - veřejných lázních. Jejich součástí byly nejen masérny, ale i tělocvičny, knihovny, čítárny apod.
Římští vojáci měli dokonce povinnost absolvovat masáže, neboť museli být stále ve skvělé fyzické kondici.

Masáži se věnoval také známý čínský filosof Konfucius (6.-5.st. př.n.l.), který vypracoval její metodiku.
Masáž znala i starověká Indie, jejíž poznatky jsou dodnes předávány a používány v podobě ájurvédských masáží. Dále také Arabové (Avicenna, masáž v Hamámech), Turci, ale i Keltové.

V temném středověku, který zaměřoval svoji pozornost spíše na duchovní hodnoty a člověk již nebyl v centru zájmu, zaznamenáváme úpadek léčení masážemi. Znovuzrození této zdravotní metody nastává až
v novověku. Od 16. st. nastává velký rozmach medicíny a Evropa znovu objevuje antický svět a jeho znalosti.
Na konci 18. st. v Německu, Francii a Švédsku vznikají první masérské školy.
Nejvýznamnější výukové masážní středisko vzniklo za podpory státu ve Švédsku, pod vedením teologa a spisovatele Petera Henrika Linga. Toho přivedl k vypracování vlastního systému masáže nepříliš dobrý zdravotní stav.

V Česku se o rozvoj masáží zasloužil lékař-ortoped Vítěslav Chlumský na počátku 20. století.
Jako samostatná živnost, byla masérská činnost povolena v roce 1934. Rozvoj masáží nastal až po 2. sv. válce. V roce 1950 proběhl první kurz pro sportovní maséry.
Dále se masážemi zabýval Institut tělesné výchovy a sportu v Praze, Bratislavě a také Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy.
logo

logo

Nobilis Tilia
Zajišťuji objednávky kosmetiky, stačí napsat.
Lipová péče

Lipová péče

Proaktivní lipová péče Nobilis Tilia
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one